STEMEC Run 2023

STEMEC Run 2023
Event Info:
Registration Closed

ABOUT

Let's join the STEMEC Run 2023!


RACE PACK COLLECTION

Venue: Bulatan Park Office
Date: 12 August 2023 (Saturday)
Time: 10am to 6pm


REGISTRATION ENDS AT

03 July, 2023 11:59 PM (GMT +08:00)GRAB YOUR TICKETS NOW!

STEMEC Run 2023FINISHER MEDAL

STEMEC Run 2023ENTITLEMENT

1. Event Tee
2. Finisher Medal
3. Light Refreshment

EVENT TEE DESIGN & SIZE CHART

STEMEC Run 2023
STEMEC Run 2023
MEDAL DESIGN

STEMEC Run 2023
ROUTE MAP

STEMEC Run 2023
IMPORTANT ANNOUNCEMENT

PENGUMUMAN PENTING - PINDAAN TARIKH STEMEC RUN 2023

Kepada peserta STEMEC Run 2023,

Dimaklumkan bahawa pihak PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Baru Miri telah bersetuju untuk membuat pindaan tarikh bagi STEMEC Run 2023 ke tarikh yang baru seperti ketetapan berikut:-
Tarikh: 13 Ogos 2023 (Ahad)
Masa: 6:30am
Tempat: Marina Park City Miri

Dengan itu, penyertaan STEMEC Run 2023 telah dibuka semula sehingga 3 Julai 2023. Para-para peserta boleh menjemput rakan-rakan dan ahli keluarga lain untuk mendaftar dan menyertai acara larian ini.

Terima kasih.

Yang Benar,
PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Baru Miri

-

IMPORTANT ANNOUNCEMENT - DATE AMENDMENT FOR STEMEC RUN 2023 

Dear STEMEC Run participants,

It has been confirmed that the committee of PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Baru Miri has agreed to amend the date for STEMEC Run 2023 to a new date as stated below:-

Date: 13 August 2023 (Sunday)
Time: 6:30am
Venue: Marina Park City Miri

By that, the registration for STEMEC Run 2023 has been reopened until 3 July 2023. Participants can invite other friends and family members to register and participate in this running event.

Thank you.
Regards, 
PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Baru Miri